Bismillah

Bismillah

ROĐENJE MUHAMMEDA A.S I ČETRDESET GODINA ŽIVOTA DO POSLANSTVA

 


ROĐENJENajodabraniji poslanik,Resulullah, a.s., rođen je u porodici Beni - Hašima, u Meki, u  zoru ponedjeljka, devetog rebiul - evela, prve godine od događaja sa slonom, ili četrdeset godina poslije vladavine perzijskog kralja Kisara (Kserksa) - Enu Širvana. Taj datum odgovara 20. ili 22. aprilu 571. godine po kalendaru. Ovaj datum izračunali su veliki učenjak Muhammed Sulejman el - Mensur Fevri i astrološki istraživač Paša Mahmud.

Ibn - Said prenosi da je Resulullahova, a.s., majka rekla:
"Kad sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost, od koje su zablistali dvori šama."
    Slično prenosi imam Ahmed i El - Urbad ibn Sarija.
Pripovijeda se, također, da su se pri rođenju Muhammeda, a.s., desili neki čudni događaji u svijetu, koji su bili predznaci njegovom poslanstvu:
   - srušilo se četrnaest tornjeva sa Kserksovog dvorca u Perziji
   - ugasila se vatra koju su vijekovima obožavali obožavaoci vatre
   - i srušile se crkve oko jezera Savit, nakon što ono presuši.
 Ovo prenosi Bejhekija, a s njim se ne usaglašava Muhammed El - Gazali. 


Kad je Amina donijela na svijet dječaka, pozvala je njegovog djeda Abdul - Muttaliba da mu saopći radosnu vijest.
    On ga sav radostan uze u naručje i odnese u Kabu. Tu se pomolio   Allahu i zahvalio Mu na unuku. Tu mu je i ime Muhammed dao i zna se   sigurno   da ovo ime nije bilo poznato kod Arapa.
Obrezivanje je urađeno sedmi dan po rođenju, kako je inače bio običaj kod Arapa.Prva žena, koja ga je zadojila poslije majke, bila je Suvejba, štićenica Ebu - Leheba,koja je imala muško dojenče imenom Mesruh. Prije Muhammeda, a.s., dojila je Hamzu,sina Abdul - Muttaliba, a poslije njega dojila je Ebu - Selemu ibn Abdil - Esed El - Mahzumiju.