Bismillah

Bismillah

Uspješna osoba je svako ko se izborio sam za svoje snove


Većina smatra uspješnom onu osobu koja je postala neko i nešto u životu. Kojoj je priznat uspjeh.
Osobu koja ima dobar i cijenjen posao. Mjere uspjeh po debljini novčanika.
A uspješna je osoba svako ko se izbori sa sobom,
uspješna osoba je svako ko je preživio najveće životne nevolje,
uspješna osoba je svako ko je nekoliko puta bio na ivici života, i onda
se spasio, nekim čudom. Zapravo svojim čudom.
Uspješna osoba je svako ko je sačuvao svoju porodicu,
Uspješna osoba je svako ko je pobijedio svoje strahove, ko je pobijedio
tuđa očekivanja, ko je pobijedio svoje nemire…
Uspješna osoba je svako ko se izborio sam za svoje snove,
uspješna osoba je svako kome tuđa omalovažavanja i tuđe riječi
nisu bile prepreka ka svojim ostvarenjima.
Uspješna osoba je svako ko se izborio sa svojom samoćom,
uspješna osoba je svako ko ima u sebi saosjećanja prema drugima,
uspješna osoba je svako ko je postao poslije pada jača osoba,
uspješna osoba je svako kome su ljudi postavljali samo zamke u životu, a ipak ima nade i vjeruje u ljudsku dobrotu…
Uspješna osoba je svako ko se izborio sa teškim životnim okolnostima,
ko ima volje i vjere u sve što radi,
uprkos prošlosti.
Uspješna osoba je svako ko je nešto uradio za svoj život.
Svako ko je usrećio sebe, i pronašao mir,
svako ko je usrećio i drage osobe.
Sve je uspjeh, nema manje bitno, ili više bitno… Jer ovo je život.
Shvataš sad da si uspio?
Ja vjerujem da ima razloga što to misliš.

Sanida Z.