Bismillah

Bismillah

Propis za sedždu prilikom učenja Kur'ana - Sedžde-i-tilavet

Sedzdei-tilavet jeste ona sedzda koja se cini kad se prouci ili cuje odredzeni ajet iz Kur´ana.Takvih ajeta ima 14 i kod svakog je sa strane oznaceno da je tu sedzda.

 

Po Hanefijskom mezhebu to je vadzib a kod drugih sunet.
Ona se obavlja tako sto se donese tekbir,ucini se jedna sedzda na kojoj se prouci tri puta "Subhane rabbijel-e´ala"te se opet donese tekbir i vrati se sa sedzde,izgovarajuci "Semi´na ve eta´na gufraneke rabbena ve ilejkel-mesir".

Ako se sedzda tilavet zadesi u namazu,ucinit ce se sedzda neposredno poslije proucenog ajeta,bez obzira kako se klanjalo kao imam ili pojedinacno, a onaj ko klanja za imamom ucinice sedzdu zajedno sa imamom.

Treba napomenuti da bi se sedzda trebala obaviti i kad se preko radija ili kasetofona i dr.cuje ajet koji zahtjeva cinjenje sedzde.