Bismillah

Bismillah

Za koga je namjenjen prazan mezar u Poslanikovoj a.s. džamiji, ko će se u njega pokopati?


Jeste li znali da u poslanikovoj džamiji postoji prazan mezar. Dugo godina kružila je priča o ‘praznom mezaru’  gdje su  ukopani Poslanik, s.a.v.s.., Ebu Bekr i Omer, r.a. Ovo je, međutim, potvrđeno kada se 1970. mijenjao prekrivač hudžre. Da li je ili nije namjenjeno za Isaa, a.s., kada se vrati na zemlju je upitno..
Aiša, r.a., je željela da bude ukopana u istoj sobi, ali je na kraju odlučila da se ne razlikuje od ostalih Poslanikovih, s.a.v.s., supruga. Hasan, r.a, je također želio da bude pokopan ali mu to tadašnje vlasti nisu dozvolile.
Kao što je to pomento u pojedinim hadisima i drugim autentičnim knjigama postojalo je mjesto i za četvrti mezar u ovoj prostoriji/hudžri. To isto mjesto Aiša, r.a., je ponudila AbdurRahman bin Aufu, r.a.
Hafs bin Omer AbdurRahman prenosi: „Kada je Abdur Rahman bin Auf, r.a., bio na samrti, Aiša, r.a., mu je poslala poruku da mu čuva mjesto pored Poslanika, s.a.v.s. kazavši: “Prihvati, ukoliko želiš”. AbdurRahman joj je rekao: „Čuo sam da nisi skinula svoju maramu od kad je Omer, r.a., tu ukopan. Osim toga, ne želim pretvoriti kuću Poslanika, s.a.v.s., u mezarje.  Obećao sam Osmanu bin Mazunu, r.a., da će naši mezarovi biti blizu“.
Također u Buhariji se govori da je Aiša, r.a., ostavila amanet rođaku Abdullahu bin Zubejru, r.a., da ne bude ukopana u hudžri. Umjesto toga da je ukopaju na mezarje gdje su ukopane i ostale Poslanikove, s.a.v.s., supruge  jer ne želi da se razlikuje od njih.
Imam Malik kaže: „Postojalo je još prostora u hudžri. Stoga je rečeno Aiši, r.a., da ukoliko joj to pričinjava zadovoljstvo, da bude ukopana tamo nakon njene smrti. Aiša, r.a. je odgovorila: ‘Onda bih bila od onih koji uvode novotariju“.
Mnogi učenjaci su pisali da postoji mezar unutar istočnog djela hudžre. Sa’ad bin El-Musejib kaže: „To mjesto je za Isaa, a.s.“
Tirmizi spominje da je Abdullah bin Selam prenio: „Osobine Poslanika, s.a.v.s., su opisane u Starom Zavjetu, a također je tu spomenuto da će Isa, a.s., biti pokopan pored njega“.
Abdullah bin Omer prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Isa, a.s., će sići na zemlju. Oženiće se i imaće djecu. Tako će provesti 45 godina i na kraju će umrijeti i biće ukopan samnom. Na Sudnjem danu, ja, Isa,a.s., Ebu Bekr i Omer ćemo ustati sa istog mjesta“

Izvor