Bismillah

Bismillah

ZASTRAŠUJUĆI ALARM ESKIMA: ‘Ljudi, Zemlja se pomaknula! Sunce ne izlazi na istoj strani kao prije! Nešto se događa s planetom!’

Upozorili su kako se naša Zemlja pomaknula, kako je ''zateturala'' odnosno, kako se ''nagnula'' prema sjeveru što je dovelo do ''promjene na nebu'', koja je posebno njih uznemirila jer oni to nebo poznaju kao sami sebe.

 
Da nešto ne štima s našom planetom vide svi koji promatraju čudne događaje na našoj Zemlji. No, mnogi ljudi ipak ne znaju ništa od tome jer svjetski masovni mediji uporno odbijaju izvještavati istinu, a ako išta i objave sve se to trpa pod pojam “globalno zatopljenje” i ” klimatske promjene”, a te pojmove mnogi su znanstvenici već raskrinkali kao potpunu laž kojom se manipulira javnost, ali i što je najbitnije od svega, pomoću tih pojmova skriva se zastrašujuća istina o našem planetu, a koji već godinama pruža znakove upozorenja. Zapravo, ako malo bolje promotrimo situaciju, čini se kako svijet, odnosno svjetska elita čini sve kako bi nebo od ljudi sakrila! Tako se  se umjetno izazvanim seobama, ljudi sa sela u masovnom pohodu preselili u gradove, a gradovi su postali kokošinjci. Milijuni ljudi žive u gradovima, a da nikada nisu vidjeli nebo, zahvaljujući blještavilu na dnu i visokim zgradama, smogu i chemtrailsima od kojih mnogi ljudi diljem planeta nisu uspjeli vidjeti ono čisto plavo nebo, koje je vješto skriva od očiju javnosti.
Što skrivaju i zašto, zapravo nije posve jasno ali s obzirom da masovni mediji nisu objavili vijest o zabrinutim eksimima starosjediocima, postaje očito da se nešto skriva.
Eskimi koji nastanjuju arktički dio Kanade, SAD-a i Grenlanda cijelu svoju povijest imali su vlastitu prognozu po kojoj su se ravnali, a prognozu su radili samo na temelju gledanja u nebo, zvijezde. Oni su nedavno poslali alarmantno upozorenje NASA-i i čitavom svijetu u kojemu upozoravaju da je globalno zatopljenja laž, manipulacija, te da nikakvo globalno zatopljenje nije uzrok vremenskih promjena i prirodnih katastrofa kojima svjedočimo. Upozorili su kako se naša Zemlja  pomaknula, kako je  ”zateturala” odnosno,  kako se ”nagnula” prema sjeveru što je dovelo do ”promjene na nebu”, koja je posebno njih uznemirila jer oni to nebo poznaju kao sami sebe. Stariji ekimi, odnosno starješine upozorili su NASA-u, na činjenicu da Sunce ne izlazi više na istome mjestu na kojem je izlazilo prije, a što je promjena koja nikada u povijesti nije zabilježena. Isto tako upozorili su da im dani duže traju nego ikada prije u povijesti, ali i tvrde da su se promijenile i zvijezde i Mjesec, što je po njima pravi uzročnik promijenjene temperature i vjetrova koji haraju planetom. Svi starješine složili su se da je uzrok takvim promjenama pomicanje Zemlje prema sjeveru. No zašto se Zemlja pomaknula, ne zna ili ne govori nitko. Svi šute! Osim eskima, već godinu dana javljaju se ljudi svuda po svijetu, a koji tvrde isto. Zemlja se pomaknula i Sunce ne izlazi na istome mjestu. Zanimljivo je kako mediji tvrde da su NASA-ini znanstvenici zabrinuti ali opet baš nitko ne reagira na ova alarmantna upozorenja, već se sustavno pokušava progurati teorija o “klimatskim promjenama”. Oni ili ne znaju uzrok, što bi značilo da je u pitanju Božje upozorenje, ili pak uzrok znaju ali ga taje. Jedno je sigurno, starješine koje pokušavaju, nažalost teško, doprijeti do većeg broja javnosti su složni i kažu: ‘Ljudi, nebo se promijenilo! Nešto se opasno događa s našim planetom”!


500 godina je klanjao i nije zaslužio Džennet...


Postoji predaja po kojoj će na Kijametskom danu biti pozvan jedan pobožnjak, koji će biti upitan:" Kako je bilo tvoje stanje na dunjaluku?"On će reći: "
 Pet stotina godina sam ibadet činio na jednom ostrvu i u toj mojoj samoći jedini razgovor mi je bio zikr (spominjanje Allaha) i obavljanje namaza. Na kraju sam i umro na sedždi".Uzvišeni Allah će mu reći:"
 Istinu si rekao.Mojom milošću, uniđi u džennet!
"On će reći: " Ne time, (milošću) već mojim djelom".Allah će reći:"
 Hajde da ti svedemo račune! Ko ti je dao snagu da na ostrvu pet stotina godina činiš ibadet,klanjajući i posteći?"On će reći: "Ti si mi to dao, Gospodaru". Allah (dž.š.) će ga ponovo pitati:"
 Ko ti je dao da nikne i rađa nar (mogranj) na tom ostrvu,što ti je bila svakodnevna hrana?
"On će reći: "Ti, Gospodaru
".Allah, dž.š., će ga pitati:" Ko je dao da na tom ostrvu provrije izvor čiju vodu si koristio?"On će reći: "Ti, Gospodaru".Allah, dž.š., će ga pitati:"
 Ko ti je uslišio tvoju dovuu kojoj si Me molio da te usmrtim u vrijemekad si Mi na sedždi?
"On će reći: "Ti, Gospodaru".Tada će mu djela biti stavljena na Mizan pa će se pokazati da sav taj njegov ibadet od petstotina godina nije dovoljan da otplati očni vid, kao jedan od brojnih darova Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah će reći:"
Vodite ga u džehennem! "Zatim će narediti da ga sa određene etape tog puta vrate, pa će mu Uzvišeni, smijući se, reći:" Mojom milošću uniđi u džennet! Bio si divan rob…Ima li oprosta za blud?

PITANJE: Imam dvadeset jednu godinu i živim kao većina današnje omladine, a često izlazim i na razne zabave sa svojim društvom. Moji su roditelji rođeni kao muslimani, međutim, oboje se deklarišu kao ateisti, tako da u svom životu nisam imala nikakvog dodira s islamom. Naravno, u našem gradu ima i džamija i muslimana, ali me to nikada nije interesovalo. S obzirom na to da su moji roditelji imućni, u mogućnosti sam da sebi priuštim mnogo toga, međutim, osjećam da nisam sretna i više ne vidim svrhu ovakvog života…
 

Slučajno sam naletjela na neke islamske stranice na internetu, pa sam čitala neke tekstove i gledala video materijal i osjetila sam neku toplinu u sebi. Zaista nikada u životu nisam osjetila ovakvo nešto lijepo, pa me sada interesuje da li ja mogu da budem muslimanka, odnosno da li će mi Allah oprostiti grijehe ako se popravim? Da naglasim, ne smatram se lošom osobom, ali često na ovim zabavama pijem alkohol, činila sam blud i još mnoštvo drugih grijeha. Zaista bih željela da se promijenim, čak sam sa nekim prijateljima pričala o islamu, ali su oni mislili da se samo šalim. Unaprijed zahvalna na odgovoru.
ODGOVOR:
Zahvala pripada Allahu, subhaneh, koji upućuje svoje robove na pravi put. Koga Allah uputi niko ga ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi pa ko je taj ko će ga na pravi put uputiti. Najveća blagodat koju Allah spusti na svoga roba je uputa, takvi su uistinu srećnici i na dunjaluku i na Ahiretu.
Mnogo nas raduje kada vidimo Allahovu milost koja se spušta na Njegove robove, pa tako, poštovana sestro, ti nisi nikako “slučajno naletila” na neke islamske stranice, jer se u ovom kevnu (svijetu) ništa ne dešava slučajno, nego je to Allahova odredba. Tvoja smirenost i toplina koju si osjetila čitajući i gledajući islamske sadržaje je dokaz da ti je Allah, subhanehu, otvorio srce za Islam i Njegovu uputu.
Što se tiče praznine koju osjećaš u kafićima, diskotema i drugim haram mjestima je sasvim normalna, jer su to mjesta na kojima se griješi prema Allahu, a čini se pokornost prokletom šejtanu. Pa je s toga sasvim prirodno da se tu ne osjećaš sretnom i ispunjenom.
Da li ti možeš da budeš muslimanka? Naravno da možeš. Zaista su vrata tevbe (pokajanja) otvorena sve dok duša ne dođe do grkljana ili dok Sunce ne izađe sa zapada. Pa tako je na tebi da se iskreno pokaješ za ono što si radila i da počneš novi život kao iskrena Allahova robinja. Grijehe koje si činila ne moraš i ne trebaš spominjati jer Islam briše ono što je bilo prije njega. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu:”Islam briše ono što je bilo prije njega” (Ahmed). Pa tako ti možeš da počneš svoj novi, islamski život sa praznom knjigom na kojoj će biti pisano samo ono što radiš nakon tvoje tevbe (pokajanja).
Da bi tevba bila ispravna mora ispuniti određene uslove: 1- prvo da se iskreno pokaješ za te grijehe i prestaneš sa njihovim činjenjem, 2- da se kaješ zbog onoga što si činila od grijeha, 3- da se odlučiš da se nikada više nećeš vratiti na te grijehe. Tako nije ispravno pokajanje koje je popraćeno istrajavanjem na grijehu. Znači, ti prvo trebaš da učiniš tevbu koja ispunjava ova tri uslova. Nakon toga treba da radiš stvari koje čovjeka čine muslimanom, jer ne postaje čovjek muslimanom zato što nosi muslimansko ime nego kad radi ono što je Allah naredio muslimanima da rade i da ostavi ono što je zabranio.
Tvoje riječi “oba roditelja su mi muslimani, medjutim obadvoje se deklarisu kao ateisti” znače da su tvoji roditelji Bošnjaci i nisu muslimani. Da bi čovjek postao musliman mora da ispuni pet islamskih šartova:
1- da posvjedoči da je samo Allah božanstvo koje zaslužuje da mu se čini ibadet i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik
2- da klanja pet farzova namaza (sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju)
3- da posti mjesec ramazana
4- daje zekat
5- obavi hadž (posjeti Ka’bu) ako je u mogućnosti jednom u životu. Činjenje ovih stvari jednu osobu čine muslimanom.
S toga, poštovana sestro, požuri sa svojom tevbom i činjenjem onoga što ti je tvoj Gospodar naredio i iskoristi Allahovu milost koju je spustio na tebe učinivši da počneš da mrziš griješenje a da osjećaš ljepotu i smirenost u onome što On, subhanehu, voli i čime je zadovoljan. Pa zamijeni smrad, tjeskobu, zagušljivost i buku diskoteka sa tišinom, mirisom, smirenošću mesdžida. Zamijeni prijatelje koji te pozivaju na razvrat, ružna djela i griješenje prijateljima koji te pozivaju u Allahovu milost i Njegovu prostranost (koja ti je kao i svakom drugom itekako potrebna), koji te pozivaju u pokornost samo Njemu i nikome drugom. Zaista niko neće ostaviti nešto radi Allaha, subhaneh, a da mu to Allah neće zamijeniti nečim ljepšim i boljim za njega, kao što je to došlo u hadisu.
Bilježi Veki’a u knjizi “Ez-Zuhd” (2/635) od Ubej ibn K’aba, a Ebu Nu’ajm u “El-Hilje” (1/253) od Ubej ibn K’aba i Ibn Omera, radijallahu anhum, a Ahmed (5/363) i Bejheki (5/335) od Ebu Katade i Ebu El-Dehma’, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće ostaviti (Allahov) rob nešto radi Allaha a da mu to Allah neće zamijeniti sa onim što je bolje od njega odakle se ni ne nada”, a u rivajetu: “Ti nećeš nešto ostaviti bojeći se Uzvišenog Allaha a da ti Allah neće dati ono što je bolje od toga”, takođe u rivajetu: “Neće ostaviti (Allahov) rob nešto radi Allaha, neostavljajući to osim radi Njega, a da mu Allah to neće nadoknaditi sa onim što je bolje za njega i na dunjaluku i na Ahiretu“. Ovaj hadis sa svim spomenutim rivajetima je ocijenjen vjerodostojnim od strane El-Hejtemija, El-‘Adželunija, Ibn Mufliha i El-Vadi’ija.
Od prvih obaveza koje treba da uradiš je da se posvetih učenju osnovnih stvari od vjere bez kojih ne možeš biti muslimanka, a od prvih tih obaveza je namaz. Isto tako, ono što naučiš moraš primijeniti u praksi jer je znanje bez primjene u praksi poput drveta koje nema plodova. Treba da svoje praktikovanje vjere uskladiš sa onim što je došlo u Kur’anu i sunnetu a ne sa “bošnjačkom tradicijom”, pa vodi računa gdje i od koga ćeš naučiti vjeru.
Svako djelo koje musliman uradi treba da ispuni dva šarta (uslova) da bi bilo ispravno:
1- da je urađeno iskreno samo radi Allaha a ne zbog bilo koga ili čega drugog
2- da je u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Moraš biti spremna na iskušenja koja će te zadesiti na tvom putu pridržavanja vjere, tako da ćeš naići na nerazumijevanje, ismijavanje, kritike, odbacivanje i to od onih koji su ti najbliži (roditelji, rodbina, prijatelji, komšije, sredina). Kroz to su prolazili poslanici, učenjaci i većina nas kad smo bili na početku svog praktikovanja vjere. Isto tako, ne smiješ dozvoliti da se prepadneš od mnoštva naredbi i zabrana, kako će ti se možda u početku učiniti, zaista je ova vjera Allahova vjera koju je On odabrao svojim robovima i olakšao im je.
Kaže Uzvišeni: “Danas sam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera” (sura El-Maide 3). Najbolja blagodat koju Allah, subhaneh, spusti na svoga roba je da ga uputi na pravi put pa istinu vidi istinom a zabludu vidi zabludom. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome Allah hoće dobro dadne mu da razumije vjeru“(mutefekun alejh).
I na kraju poštovana sestro, molimo Allaha da ti omekša tvoje srce za Islam, da ti olakša pridržavanje vjere, da te učini od onih koji su sretni i uspješni i na dunjaluku i na Ahiretu, On je onaj ko je Milostiv, Onaj koji uslišava dove svojim robovima. Dobro došla u društvo mu’mina, onih koji su izabrali Allahov put a ne put onih koji su zalutali pa tumaraju ovim svijetom bez svjetiljke vodilje. Ve billahi tevfik.