Bismillah

Bismillah

Zemlja je ravna ploča ??

U Kur’anu se kaže da je Zemlja ravna.Zemlja je stvorena kao prostirka
Ajet na koji se misli u iznesenom stavu glasi: Allah vam je Zemlju učinio ravnom. (Nuh, 19) Medjutim, ovaj ajet je izvučen iz konteksta. U narednom ajetu stoji objašnjenje prethodnog:
…da biste po njoj hodili putevim a prostranim. (Nuh, 20)


Ista poruka se ponavlja u suri Ta-Ha u 53. ajetu:
Onje za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro…
Površina planete Zemlje, tj. njena kora, vrlo je tanka, manje od 30 milja, u poređenju sa Zemljinim radijusom koja sadrži oko 3.750 milja. Dublji slojevi Zemlje su vreli, tečni i nepristupačni za život.Zemljina kora je stvrdnuta ljuska na kojoj je život moguć. Kur’an to precizno opisuje kao prostirku, sloj po kojem možemo putovati.
Prostirka se ne koristi samo za ravnu podlogu
Ni jedan jedini ajet ne kaže daje Zemlja ravna, tj. daje ploča. Časni Kur’an samo upoređuje Zemljinu koru s prostirkom. Čini mi se da neki ljudi misle da se prostirka može postaviti samo poapsolutno ravnoj podlozi. Međutim, prostirka se može postaviti i po tijelu poput Zemljinog oblika. To se vrlo lahko može demonstrirati na velikom modelu zemljinog globusa.
Prostirka se uglavnom postavlja po nepristupačnoj površini. Kur’an opisuje Zemljinu koru kao prekrivač bez kojeg ljudi ne bi mogli opstati i kretati se, zbog vreline i nepristupačnosti slojeva ispod Zemljine kore. Ovaj Kur’anski opis ne samo da je logičan već predstavlja i naučnu činjenicu koju su geolozi potvrdili mnogo vijekova kasnije.
Zemlja je prostrta
Časni Kur’an na nekoliko mjesta kaže da je Allah prostro Zemlju:
…*” Zemlju smo prostrli takoje divan Onaj Koji je prostro! (Ez-Zarijat, 48)
Na drugim mjestima, Allah kaže da je Zemlja poput postelje.
Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima… (En-Nebe’, 6-7)
Ni jedan od ovih ajeta ne daje ni najmanju naznaku o tome da je Zemlja ravna. Oni samo ukazuju da je Zemlja prostrana, što se navodi kao razlog za razmišljanje. Časni Kur’an kaže:
0 robovi Moji koji vjerujete, Moja j e Zemlja prostmna, zato se samo Meni klanjajte! El-Ankebut,56)
Zbog toga se niko ne može pravdati da ne čini dobra djela zato što mu je okruženje nevjerničko, te da ga ono tjera na grijeh.
Zemlja ima geosferičan oblik
Časni Kur’an spominje tačan oblik planete Zemlje u sljedećem ajetu:
Poslije toga je Zemlji dao oblik jajeta. (En-Nazi’at, 30) Arapska riječ LiLil (dehaha) znači: dati oblik jajeta. Ovaj glagol, također, znači prostrti. Glagoldehahaje izveden od imenice duhje, što znači:nojevo jaje koje ima geosferičan oblik; planeta Zemlja ima upravo takav oblik.
Kur’an i savremene, naučno potvrđene činjenice su u savršenom skladu.
nur-islam.com