Bismillah

Bismillah

Oblacima iznad Ferhadije ispisana riječ “Allah” na arapskom jeziku

Oblacima jasno ispisana riječ "Allah" na arapskom jeziku. Detalj koji je definitivno upotpunio ovaj velik dan. Kamerman Al jazeere je izgleda i sam to uočio pa je toliko dugo držao kadar da je uspio uvhatiti taj "trenutak" iznad munare...
Detalj koji je definitivno upotpunio ovaj velik dan. Kamerman Aljazeere je izgleda i sam to uočio pa je toliko dugo držao kadar da ga je  uspio uslikati. Riječ se još jasnije vidjela, ali ju je minaret polahko zaklanjao.