Bismillah

Bismillah

Druga ObjavaDRUGA OBJAVA (DŽIBRIL SE OGLAŠAVA
DRUGI PUT) JA EJJUHEL - MUDDESSIRU


Ibn - Hadžer kaže: “Bilo je to (tj. prekid Objave koji je trajao danima) da bi se Resulullah, a.s., oslobodio straha i da bi stekao ponovno samopouzdanje. Tek kad je nestalo nedoumice, i kad su se potvrdili znaci istine i kad je Resulullah, a.s., bio svjestan čvrstog ubjeđenja da je on postao Allahov Poslanik, Poslanik Slavljenog i Uzvišenog Allaha, i da je Džibril prenosilac Objave, a ne nikakvo priviđenje, (to je onaj koji će mu prenositi Objavu s nebesa), tek tada u potpunoj duhovnoj smirenosti i ravnoteži, dođe mu Džibril ponovo, tj. drugi put.” Buharija prenosi od Džabir bin Abdullaha, da je on čuo kako Resulullah, a.s., pripovijeda prekid Objave i kaže:


O ti pokriveni ustaj i opominji i Gospodara svog veličaj i haljine svoje očisti i kumira se kloni (El-Mudderis-5)  


"“Dok sam išao (preko brda), čuh glas s neba. Podigoh pogled u visinu i ugledah meleka koji je dolazio u Hiru. Sjedio je na stolici koja je lebdjela između neba i zemlje, pa se prestraših njega i polegoh na zemlju. Potrčah kući i rekoh: ‘Pokrijte me, pokrijte me!’, pa me pokriše, a Uzvišeni Allah, dž.š., objavi":
"‘O ti pokriveni, ustani i opominji!’... do riječi (fehdžur), zatim je Objava poslije toga redovno dolazila"