Bismillah

Bismillah

Period Objave

Koliko dugo je trajao period Objave, pitanje je koje zahtijeva odgovor. Ibnu Sa’d prenosi od Ibni Abbasa vijest koja ide u prilog onima koji kažu da je prekid trajao danima.Ovo bi mišljenje bilo najjače i najispravnije, što se da zaključiti nakon razmatranja svih okolnosti oko tog događaja. Međutim, mišljenje da je prekid trajao pune tri godine ili dvije i pol godine je netačno. No, nije ovdje mjesto da to objašnjavamo. To će biti na drugome mjestu izloženo. Bitno je da znamo da je Resulullah, u vrijeme pauze, bio cijelo vrijeme potišten, tužan, zbunjen, i
iznenađen.

 Buharija prenosi, u svojoj knjizi “Et - Te’abir”, slijedeće:"“Prekide se objava i to ražalosti Resulullaha, a.s., kako čusmo, žestokom žalošću iz koje suknu gorčina, koja ga je navodila da se strovali s planinskih vrhova. Kad god bistigao na vrh brežuljka s namjerom da se s njega baci, ukazao bi mu se Džibril, koji govori:
 - " “O Muhammede, ti si uistinu Allahov poslanik!"” Te riječi bi mu ponovo dale snagu i volju, i nastavljao bi život, a kad mu se oduži period prekida objave, on bi opet otišao na brdo, pa bi se desilo isto, i sa Džibrilovim, a.s., riječima bi se vratio nazad, ohrabren.”