Bismillah

Bismillah

Vrste Objave

Prije nego što počnemo opširno govoriti o životu Resulullaha, a.s., i o poslanstvu. smatramo da treba spomenuti vrste Objave, jer je Objava predmet Risaleta - poslanstva.
Ibn - Kajjim kaže, navodeći stepene Objave
  • Prvi stepen: Er - ru’ja es - sadika ili istinito snoviđenje i s njom je početak Objave Resulullahu, a.s.Drugi stepen: objava koju je Resulullah, a.s., dobivao od Džibrila u pamćenje, a da ga ne vidi, kao što pripovijeda Resulullah, a.s.:
"“Duh meleka dostavio je mome razumu, da ni jedna osoba neće umrijeti dok ne potroši svoju nafaku. Pa, bojte se Allaha i molite Ga na najljepši način, i ne tražite to od Allaha putem zabrana i nepokornosti, jer ono što posjeduje Allah, dž.š., može se dobiti samo pokornošću.”"
  • Treći stepen: Resulullahu, a.s., dolazio je melek Džibril, pa bi mu se ukazao u čovječijem liku, i razgovarao bi s njim dok ne bi Resulullah, a.s., napamet naučio govor. Nekada su ga i ashabi viđali u ovom stepenu Objave.


  • Četvrti stepen: Melek mu je nekada dolazio u vidu zveckanja zvona. Ovaj metod Objave bio je najteži za Resulullaha, a.s. Melek bi se navalio težinom na Resulullaha, a.s., tako da bi mu znoj oblio čelo, iako bi dan bio veoma hladan, a ako je bio na devi ona bi se od silne težine savijala do zemlje. Tako mu je došla Objava jednom prilikom, dok je bio oslonjen na Zejdovu nogu. Zejdu je toliko bilo teško, da je jedva izdržao.
  • Peti stepen: Resulullah, a.s. viđao je meleka Džibrila, a.s., u pravom liku, onome u kojem ga je Allah, dž.š., stvorio. On bi mu objavljivao što god je Allah naređivao. Ovakvim načinom je Resulullah, a.s., dobio Objavu samo dva puta. To je spomenuto Kur'a’’ni - kerimu u suri “En - Nedžm”.

  • Šesti stepen: način direktne Allahove dostave Resulullahu, a.s., dok je bio na   nebesima u noći uzdignuća - Lejletul - Mi’radža, a vezane za namaz i neke druge stvari.Sedmi stepen direktan govor od Allaha, dž.š., Resulullahu, a.s., bez posredništva meleka, kao što je Allah, dž.š., govorio Musau, a.s., sinu Imranovom. Ovaj stepen Objave bio je Musaova mudžiza koju je Kur’an potvrdio, a njeno pojavljivanje kod našeg Poslanika, a.s., bilo je u hadisu o Israu, ili vezano za događaj odlaska Resulullaha, a.s., u jednoj noći na Buraku, iz Meke u Kuddus u Šamu. Neki su dodali i osmi način Objave. Ona je bila direktni razgovor Allaha, dž.š., s Poslanikom, a.s., licem u lice, bez zastora. Ovaj način Objave predmet je neslaganja između kratkog rezimea u objašnjenju prvpg i osmog stepena.