Bismillah

Bismillah

Noć Lejletul-kadr !- Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni (mali) grijesi!”

( Hadis bilježi Buhari i Muslim )

- Od Aiše, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, preporučio: “Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!”

( Hadis bilježi Buhari i Muslim )

- Aiša, r.a, kaže: "Pitala sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila?!' On je odgovorio: "Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA'FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!

( Hadis bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani )

- To je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Hiljadu mjeseci, to je 84 godine, ili jedan prosječan životni vijek. Da li vidite šta to znači? Ako posvetite ovu noć ibadetu, to je kao da ste cijeli život proveli neprestano slaveći Allaha! Dva rekata u ovoj noći, to je kao da ste klanjali 84 godine; ako udijeliš sadaku, kao da si je udjeljivao 84 godine. Koliko je to samo sevapa?! Jedna suza u ovoj noći je kao more isplakano u pokornosti i strahu od Allaha, more koje će biti stavljeno na vagu vaših djela. Uzeti majku za ruku u ovoj noći znači kao da ste bili dobri prema njoj 84 godine, a sadaka kao da ste davali svaki dan u istom periodu. Pa, iako je tas dobrih djela na vašoj vagi prije ove noći možda bio slabašan, iskrena pokornost u njoj će učiniti da taj tas prevagne i da se na njemu stvori brdo sačinjeno od vaših sevapa i dobrih djela. Ovo je milost našeg Gospodara prema nama, koju čini da bi nas uveo u Džennet.

Šta činiti u Noći kadra?

- Islamski učenjaci spomenuli su tri vrste ibadeta kojima, između ostalih, čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć:

a) Namaz;
b) Dova i zikr;
c) Učenje Kur'ana;
- I drugi ibadeti koji se mogu činiti, kao npr. sadaka, pomaganje siromašnih, traženje oprosta...

- Gospodaru naš, učini nas od onih koji će u ibadetu provesti Noć kadra! Gospodaru naš, učini nas od onih koji će pokupiti obećane nagrade za ibadet u Noći kadra! Amin!